06  4466 0228             hheijerman@live.nl

•   Vertrouwenspersoon

 

 

Gewenste omgangsvormen:

Het respecteren van elkaars geestelijke en lichamelijke integriteit, gelijkwaardigheid en welzijn, met name als er sprake is van fundamentele verschillen in gewoonten, meningen, belangen en/of (culturele) achtergronden.

 

Voorbeelden van gewenste omgangsvormen zijn integriteit, respect, collegialiteit, beleefdheid, betrouwbaarheid, tolerantie, behulpzaamheid en samenwerkingsbereidheid.

 

Helaas komt het ook voor dat werknemers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld (waaronder pesten en mobbing). Dan is het belangrijk dat iemand terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

 

Ervaring als vertrouwenspersoon
Zo’n veertien jaar heb ik nu ervaring als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Voor een aantal bedrijven schreef ik klachtenreglementen en ik verzorgde, samen met een collega, trainingen voor vertrouwenspersonen. Daarnaast gaf ik intervisie en werkbegeleiding aan beginnende vertrouwenspersonen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Als vertrouwenspersoon is het mijn voornaamste taak om degene die last ondervindt van ongewenste omgangsvormen op te vangen, te ondersteunen en te adviseren. Alles wat ik als vertrouwenspersoon doe, doe ik uitsluitend met toestemming van de cliënt. De anonimiteit van de cliënt is hierbij altijd gewaarborgd. Ik help hem of haar op informele wijze tot een goede oplossing te komen. Als het nodig is verwijs ik naar een hulpverlener. Als de cliënt besluit een formele klacht in te dienen kan ik daarbij ondersteunen en adviseren. Tevens adviseer ik werkgevers op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen.