06  4466 0228             hheijerman@live.nl

•   Wanneer inschakelen?              

 

 

Als er in de werk- en/of privésituatie factoren zijn die het werk negatief beïnvloeden en tot verminderd functioneren (kunnen) leiden.

Het kan gaan om de volgende werkproblemen:

 • stress, werkdruk, zware mentale belasting, overspannenheid en burn-out
 • functionerings- en loopbaankwesties
 • inkrimping, ontslag, overplaatsing, reorganisatie
 • re-integratietrajecten
 • samenwerkingsproblemen (met collega’s of leidinggevende)
 • ongewenste omgangsvormen

of privéproblemen:

 • balans werk/privé (o.a. mantelzorg)
 • ziekte of handicap
 • verwerkingsproblemen, verslaving, subassertiviteit en andere psychische problemen
 • relatie- en gezinsproblemen
 • juridische, huisvestings- en financiële problemen

Vastzitten of stagnatie is ook een goede reden om een bedrijfscounselor te raadplegen. Iemand die stagneert heeft vaak nog geen duidelijk idee wat er aan de hand is, maar functioneert niet echt lekker. Hij of zij manifesteert zich bijvoorbeeld weinig: is niet alert en betrokken, geeft zelden of nooit suggesties, of is juist vaker dan anderen recalcitrant en niet of nauwelijks bereid tot scholing.