06  4466 0228             hheijerman@live.nl

•   Werkwijze

 

 

Tijdens het eerste gesprek bekijk ik met de cliënt samen wat er aan de hand is. Soms is daar een tweede gesprek voor nodig. Dat kan voor de cliënt al voldoende zijn om verder aan de slag te kunnen. Als dat niet zo is volgen meer gesprekken om na te gaan wat de problemen zijn, wat daarvoor de oplossing is en hoe die kan worden bereikt. Soms is het nodig om hulp van derden in te schakelen, bij uw werkgever of elders (bv. P&O-adviseur, huisarts, jurist, mobiliteitsadviseur, schuldhulpverlening e.d.).

 

Afhankelijk van wat er aan de hand is zal ik soms een counselende, raadgevende rol innemen en als een ‘sparringpartner’ met de cliënt in gesprek gaan. Ook kan ik wat meer coachend te werk gaan, of ligt het accent op systematische begeleiding bij het regelen van praktische zaken.

 

Als bedrijfscounselor ben ik neutraal en onafhankelijk. De gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Overleg over cliënten vindt alleen plaats met hun toestemming. In overleg met de cliënt informeer ik de werkgever rechtstreeks over de voortgang en/of via de (arbo)consulent of bedrijfsarts.


Mijn benadering en werkprincipes zijn gebaseerd op

  • vertrouwelijkheid (beroepscode voor de maatschappelijk werker)
  • het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt
  • gelijkwaardigheid in de hulpverleningsrelatie
  • wederzijdse acceptatie en respect voor elkaar als persoon en functionaris, en
  • het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor de keuzes die nodig zijn voor het oplossen van het probleem bij de cliënt ligt